S E P R O T

Predmetom činnosti našej spoločnosti je:

- ochranu majetku

- ochranu osôb

- ochranu prepravy majetku a osôb

- ochrana majetku a osôb pri preprave

- prevádzkovanie strediska registrácie poplachov / pult centrálnej ochrany/  

- zabezpečenie poriadku na športových a kultúrnych podujatiach


Naším cieľom je v prvom rade spokojnosť klienta a preto našu spoločnosť asi najviac vystihujú slová ako profesionalita, kvalita a spokojnosť.


V súčasnosti SBS vykonáva objektové krytie u takmer 25 zmluvných partnerov - akciových organizáciach, v súkromných, výrobných a obchodných firmách.


Z hľadiska možných referencií sú za obdobie posledných troch rokov najvýznamnejší klienti:

- z oblasti ochrany priemyselných objektov patria: Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov, MATADOR HOLDING a.s. Púchov, Matador Automotíve a.s. Vráble, Matador Industries Dubnica, PARI a.s. Bratislava, PTSM s.r.o. Púchov,  ETOP Trading a.s. Púchov, Sestav Ilava, Tescoma Púchov, Alexandrahotel Púchov, CS Cargo Slovakia, FAPA Púchov  a iné.

- z oblasti zabezpečenia poriadku na kultúrnych a športových podujatí patria: mesto Púchov, HK 20 SR, HK Púchov, obec Beluša, Obec Dohňany, EPIC KLUB Dohňany a iné.

- z oblasti prevádzkovania strediska registrácie poplachov patria: Slovenská pošta, VÚB banka, OD Kaufland, Dentur Púchov, GOMS Púchov, JA Servis Púchov a iné.

Vzhľadom na špecifické požiadavky objednávateľov naša strážna služba ponúka široké spektrum služieb: kontrola dodržiavania priepustkového poriadku stanoveného objednávateľom, hliadková činnosť, kontrola dodržiavania systému prechodu osôb cez vrátnicu, kontrola dovážaného a vyvážaného tovaru, vydávanie magnetických identifikačných kariet, služba informátorov, služba dispečera dopravy, obsluha váhy, prevoz finančných prostriedkov a iné.

SBS je tvorená ľuďmi, ktorí prešli špeciálnym výcvikom a o ich kvalitách hovorí aj dlhoročná prax v oblasti ochrany majetku a osôb.

Zamestnanci SBS sú pripravení  urobiť maximum   pre ochranu Vášho majetku zvereného do našej ochrany, ako aj pre ochranu Vašich zamestnancov.


V rámci zvyšovania  odbornosti a profesionality sú zamestnanci pravidelne preškoľovaní zo zákonov súvisiacich s výkonom strážnej služby, bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany, enviromentálnej politiky, prvej pomoci a mnohých iných oblastí.Sme SBS fungujúca od 14.8.1998 na základe Licencie č.  PS 000192 vydanej KR PZ Trenčín. Za svoj cieľ sme si stanovili poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany  majetku a osôb na vysokej profesionálnej  úrovni v súlade so zákonom. Konateľ spoločnosti je   držiteľom osvedčenia NBÚ na stupeň Dôverné.


˝…Váš majetok
pod spoľahlivým dohľadom…˝

   O nás    Služby    Cenník služieb    Naši klienti    Kontakt    

Copyright © 2015 seprot.sk. Všetky práva vyhradené.